• Eisteddfod Powys - rhywbeth at ddant pawb.

 • Cynnal y traddodiad - Cynnal y Pethe i'r genhedlaeth nesaf.

 • Dathlu doniau - Hybu a Meithrin talentau o bob oed.

 • Y safon uchaf - Denu'r cystadleuwyr gorau o bob cwr o'r wlad

Eisteddfod Talaith a Chadair Powys

Croeso i wefan Eisteddfod Talaith a Chadair Powys.

DATGANIAD

Eisteddfod Powys Rithiol

Hiraethu am ''Steddfod mewn neuadd bentre?
Gweld isho’r wefr o berfformio a chystadlu?
Awchu am gael trafod pwy gafodd cam gan y beirniad?
Brysiwch i gefn y cwpwrdd i nol eich dillad gore – mae Steddfod Powys Rithiol ar y ffordd! Pwy feddylie y byddai 'Steddfod hynaf Cymrun troi'n ddigidol?

Darlledir yr Eisteddfod Powys Rithiol gyntaf erioed ar Ddydd Sadwrn, Gorffennaf 10fed 2021 ar YouTube.
Bydd y Rhestr Testunau a manylion cystadlu ar gael o Ebrill 26ain ar wefan Eisteddfod Powys:

Cliciwch yma i ddarllen mwy am Eisteddfod Rithiol Powys 2021

 

c

Rhestr Testunau

Mae Rhestr Testunau Eisteddfod Powys Rithiol 2021: Rhestr Testunau

c

Rheolau Cystadlu

Mae Rheolau Cystadlu eisteddfod Rithiol Powys 2021 ar gael yma: Rheolau Cystadlu

c

Cystadlu

Rhaglen y Dydd yma'n fuan...

c

Hanes yr Eisteddfod

Mae nifer o straeon am hynt a helynt Eisteddfod Powys ar gael ar dudalen:
Hanes yr Eisteddfod

c

Canlyniadau

Cewch wybod pwy aeth â hi ar bob cystadleuaeth drwy glicio yma:
Canlyniadau

c

Gwobr Llanbrynmair

Mae Cymrodoriaeth Eisteddfod Talaith a Chadair Powys yn lansio Cystadleuaeth Lenyddol arbennig iawn. Mwy o wybodaeth ar gael drwy glicio yma:
Gwobr Llanbrynmair

 

 

o

Amseroedd Rhagbrofion

Manylion yn fuan

Cysylltu

 • Cymrodoriaeth Talaith a Chadair Powys

  Edwin Hughes
  Gwytheyrn,
  Pennant,
  Llanbrynmair,
  Powys
  SY19 7BH
  Ffȏn: 01650 521203

  Ebost: eisteddfodpowys@outlook.com

Oriel lluniau

 • Sponsor 1

Newyddion

 • DATGANIAD
 • Mewn cyfarfod o Bwyllgor Gwaith Cymrodoriaeth Eisteddfod Talaith a Chadair Powys a gynhaliwyd ar lein Ddydd Sadwrn, Hydref 24ain 2020, wedi trafodaeth drylwyr ynglŷn â’r sefyllfa yn ymwneud â pandemig Covid 19, penderfynwyd gohirio Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Rhosllannerchrugog a’r Cylch 2020, oedd i fod i gael ei chynnal yn Y Stiwt ar Orffennaf 16eg a’r 17eg 2021 am flwyddyn arall. Felly gobeithiwn ei chynnal yn 2022.

  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth