• Eisteddfod Powys - rhywbeth at ddant pawb.

 • Cynnal y traddodiad - Cynnal y Pethe i'r genhedlaeth nesaf.

 • Dathlu doniau - Hybu a Meithrin talentau o bob oed.

 • Y safon uchaf - Denu'r cystadleuwyr gorau o bob cwr o'r wlad

Eisteddfod Talaith a Chadair Powys

Croeso i wefan Eisteddfod Talaith a Chadair Powys.

DATGANIAD

Mewn cyfarfod o Bwyllgor Gwaith Cymrodoriaeth Eisteddfod Talaith a Chadair Powys a gynhaliwyd ar lein Ddydd Sadwrn, Hydref 24ain 2020, wedi trafodaeth drylwyr ynglŷn â’r sefyllfa yn ymwneud â pandemig Covid 19, penderfynwyd gohirio Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Rhosllannerchrugog a’r Cylch 2020, oedd i fod i gael ei chynnal yn Y Stiwt ar Orffennaf 16eg a’r 17eg 2021 am flwyddyn arall. Felly gobeithiwn ei chynnal yn 2022. Golyga hyn y bydd Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Edeyrnion a Penllyn yn cael ei chynnal yn yr Hydref 2023.

Rydym yn ddiolchgar iawn i Aelodau Pwyllgor y Rhos am eu dyfalbarhad a’u gwaith yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, ac i drigolion y Rhos am eu cefnogaeth i’r ymdrechion i godi arian hyd yn hyn. Hoffem eich sicrhau y bydd Cronfa Eisteddfod Rhosllannerchrugog a’r Cylch yn cael ei chadw’n ddiogel i’w defnyddio ar gyfer eich Eisteddfod chi yn unig.

Gwrtheyrn, y Cofiadur

 

Ffurflen Noddi Cystadleuthau - Eisteddfod Talaith a Chadair Powys 2020

c

Rhestr Testunau

Rhestr Testunau Eisteddfod Powys 2020 ar gael yma

c

Cystadlu

Rhaglen y Dydd yma'n fuan...

c

Hanes yr Eisteddfod

Mae nifer o straeon am hynt a helynt Eisteddfod Powys ar gael ar dudalen:
Hanes yr Eisteddfod

c

Canlyniadau

Cewch wybod pwy aeth â hi ar bob cystadleuaeth drwy glicio yma:
Canlyniadau

c

Gwobr Llanbrynmair

Mae Cymrodoriaeth Eisteddfod Talaith a Chadair Powys yn lansio Cystadleuaeth Lenyddol arbennig iawn. Mwy o wybodaeth ar gael drwy glicio yma:
Gwobr Llanbrynmair

 

o

Amseroedd Rhagbrofion

Mae'r amseroedd rhagbrofion Gorffennaf 12ed a'r 13eg 2019 ar gael yma

Cysylltu

 • Cymrodoriaeth Talaith a Chadair Powys

  Edwin Hughes
  Gwytheyrn,
  Pennant,
  Llanbrynmair,
  Powys
  SY19 7BH
  Ffȏn: 01650 521203

  Ebost: eisteddfodpowys@outlook.com

Oriel lluniau

 • Sponsor 1

Newyddion

 • DATGANIAD
 • Mewn cyfarfod o Bwyllgor Gwaith Cymrodoriaeth Eisteddfod Talaith a Chadair Powys a gynhaliwyd ar lein Ddydd Sadwrn, Hydref 24ain 2020, wedi trafodaeth drylwyr ynglŷn â’r sefyllfa yn ymwneud â pandemig Covid 19, penderfynwyd gohirio Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Rhosllannerchrugog a’r Cylch 2020, oedd i fod i gael ei chynnal yn Y Stiwt ar Orffennaf 16eg a’r 17eg 2021 am flwyddyn arall. Felly gobeithiwn ei chynnal yn 2022.

  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth