• Eisteddfod Powys - rhywbeth at ddant pawb.

 • Cynnal y traddodiad - Cynnal y Pethe i'r genhedlaeth nesaf.

 • Dathlu doniau - Hybu a Meithrin talentau o bob oed.

 • Y safon uchaf - Denu'r cystadleuwyr gorau o bob cwr o'r wlad

Eisteddfod Talaith a Chadair Powys

Croeso i wefan Eisteddfod Talaith a Chadair Powys.

Eisteddfod Talaith A Chadair Powys Rhosllannerchrugog Gorffennaf 15-16, 2022

Rydym wedi gorffen rhoi'r rhaglen at ei gilydd a bydd yn mynd i'w argraffu yn y dyddiau nesaf! Mae copi o'r drefn i’w weld ar y wefan yma. Bydd Rhaglen y Dydd ar werth yn yr Eisteddfod a bydd yn cynnwys llawer o bethau diddorol ychwanegol. Noder - bydd y ddwy gystadleuaeth Unawd Cerdd Dant blwyddyn 10 & blwyddyn 10 a dan 19 CYN y Coroni. Mae hyn yn wahanol i'r drefn sydd i’w weld ar dudalen facebook Eisteddfod Powys 2020. Mae hyn er mwyn hwyluso trefniadau’r delynores.

Cliciwch yma i ddarllen y datganiad llawn

Darllen Mwy am Eisteddfod Rithiol Powys 2021

 

c

Eisteddfod Powys (2020) 2022 Rhosllannerchrugog a'r Cylch

Gwybodaeth am Eisteddfod Powys 2022

c

Rheolau Cystadlu

Rheolau Cystadlu i ddilyn yn fuan...

c

Amserlen Cystadlu

Amserlen Cystadlu ar gyfer Eisteddfod Talaith Chadair Powys 2022 (Gorffennaf 15-16)

Amserlen Cystadlu

c

Hanes yr Eisteddfod

Mae nifer o straeon am hynt a helynt Eisteddfod Powys ar gael ar dudalen:
Hanes yr Eisteddfod

c

Canlyniadau

Cewch wybod pwy aeth â hi ar bob cystadleuaeth drwy glicio yma:
Canlyniadau

c

Gwobr Llanbrynmair

Mae Cymrodoriaeth Eisteddfod Talaith a Chadair Powys yn lansio Cystadleuaeth Lenyddol arbennig iawn. Mwy o wybodaeth ar gael drwy glicio yma:
Gwobr Llanbrynmair

 

 

o

Amseroedd Rhagbrofion

Manylion yn fuan

Cysylltu

 • Cymrodoriaeth Talaith a Chadair Powys

  Edwin Hughes
  Gwytheyrn,
  Pennant,
  Llanbrynmair,
  Powys
  SY19 7BH
  Ffȏn: 01650 521203

  Ebost: eisteddfodpowys@outlook.com

Oriel lluniau

 • Sponsor 1

Newyddion

 • EISTEDDFOD HYNAF CYMRU YN ÔL YN Y CNAWD
 • Wedi hir ymaros, gallwn gyhoeddi y bydd Eisteddfod Talaith a Chadair Powys yn ôl yn y cnawd. Ar ôl dwy flynedd heb Eisteddfod draddodiadol - mae brwd edrych ymlaen at Eisteddfod eleni a fydd yn cael ei chynnal yn y Stiwt yn Rhosllannerchrugog ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn, 15-16 o Orffennaf.

  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth