• Eisteddfod Powys - rhywbeth at ddant pawb.

 • Cynnal y traddodiad - Cynnal y Pethe i'r genhedlaeth nesaf.

 • Dathlu doniau - Hybu a Meithrin talentau o bob oed.

 • Y safon uchaf - Denu'r cystadleuwyr gorau o bob cwr o'r wlad

Eisteddfod Talaith a Chadair Powys

Croeso i wefan Eisteddfod Talaith a Chadair Powys.

Eisteddfod Talaith A Chadair Powys Edeyrnion A Phenllyn 2023

Croeso'r Cadeirydd

Pwy feddyliai nôl yn 1991, pan ddaeth Eisteddfod Talaith Powys i’r Bala gyntaf, y byddai un o’r macwyaid bach (gwalltog!) 10 oed yn Gadeirydd ar y pwyllgor gwaith yn ystod ymweliad yr Eisteddfod â’r dref yn 2023! Ond ie, wir i chi, y fi ydio ac, fel cael fy newis i fod yn facwy, braint aruthrol yw cael bod yn gadeirydd a hynny ar dîm gweithgar a brwdfrydig iawn. Yr ydym yn Edeyrnion a Phenllyn wedi hen arfer gwahodd eisteddfodau atom, a’r ddwy ardal wedi gwesteio Eisteddfod Talaith Powys ar nifer o achlysuron. Ond, yn wahanol i’r gorffennol, y tro hwn yr ydym wedi penderfynu uno i rannu ein profiadau a’n brwdfrydedd gyda’n gilydd fel y gallwn drefnu chwip o Eisteddfod gofiadwy...parhau i ddarllen

Mwy am Eisteddfod Powys 2023

 

c

Eisteddfod Talaith A Chadair Powys Edeyrnion A Phenllyn 2023

Ysgol Godre’r Berwyn Y Bala

Gwybodaeth am Eisteddfod Powys 2023

c

Rhestr Testunau

Rhestr Testynau Eisteddfod Powys 2023 (pdf)

c

Rheolau Cystadlu

Rheolau Cystadlu i ddilyn yn fuan...

c

Amserlen Cystadlu

Amserlen Cystadlu ar gyfer Eisteddfod Talaith Chadair Powys 2023

Hydref 27 – 28, 2023

Yma'n fuan...

c

Hanes yr Eisteddfod

Mae nifer o straeon am hynt a helynt Eisteddfod Powys ar gael ar dudalen:
Hanes yr Eisteddfod

c

Canlyniadau

Cewch wybod pwy aeth â hi ar bob cystadleuaeth drwy glicio yma:
Canlyniadau

c

Gwobr Llanbrynmair

Mae Cymrodoriaeth Eisteddfod Talaith a Chadair Powys yn lansio Cystadleuaeth Lenyddol arbennig iawn. Mwy o wybodaeth ar gael drwy glicio yma:
Gwobr Llanbrynmair

 

 

o

Amseroedd Rhagbrofion

Manylion yn fuan

Cysylltu

 • Cymrodoriaeth Talaith a Chadair Powys

  Edwin Hughes
  Gwytheyrn,
  Pennant,
  Llanbrynmair,
  Powys
  SY19 7BH
  Ffȏn: 01650 521203

  Ebost: eisteddfodpowys@outlook.com

Oriel lluniau

 • Sponsor 1

Newyddion

 • EISTEDDFOD HYNAF CYMRU YN ÔL YN Y CNAWD
 • Wedi hir ymaros, gallwn gyhoeddi y bydd Eisteddfod Talaith a Chadair Powys yn ôl yn y cnawd. Ar ôl dwy flynedd heb Eisteddfod draddodiadol - mae brwd edrych ymlaen at Eisteddfod eleni a fydd yn cael ei chynnal yn y Stiwt yn Rhosllannerchrugog ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn, 15-16 o Orffennaf.

  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth