• Eisteddfod Powys - rhywbeth at ddant pawb.

 • Cynnal y traddodiad - Cynnal y Pethe i'r genhedlaeth nesaf.

 • Dathlu doniau - Hybu a Meithrin talentau o bob oed.

 • Y safon uchaf - Denu'r cystadleuwyr gorau o bob cwr o'r wlad

Eisteddfod Talaith a Chadair Powys

Croeso i wefan Eisteddfod Talaith a Chadair Powys.

EISTEDDFOD HYNAF CYMRU’N TROI’N DDIGIDOL

Mae’r ymateb wedi bod yn syfrdanol ar gyfer Eisteddfod Powys Rithiol 2021, gyda bron i 1200 o eitemau ar draws yr adrannau.

Diolch i bawb sydd wedi cystadlu, a diolch am amynedd yr holl athrawon, rheini a phawb fu’n llenwi ffurflenni cais. Nid hawdd oedd uwch-lwytho fideos gyda safon y signal gwe mewn rhai mannau o Faldwyn! ‘Da ni gyd wedi dysgu sgiliau cyfrifiadurol newydd yn ystod y broses yma dwi’n meddwl!

Mae’n tîm o feirniaid profiadol wedi bod yn brysur yn pori trwy’r ymgeisiadau ac yn recordio’u beirniadaethau. Gallwn gadarnhau y bydd hon yn chwip o ‘steddfod.

Gwyliwch y ‘steddfod yn fyw ar Sianel You Tube Eisteddfod Powys wrth i Eisteddfod hynaf Cymru troi’n ddigidol!

Neu gallwch deipio https://tinyurl.com/EisteddfodPowys i mewn i porwr eich cyfrifiadur ac fe ddaw a chi i’r man cywir i wylio.
Dydd Sadwrn, Gorffennaf y 10fed yw’r diwrnod mawr, a bydd yr Eisteddfod yn cael ei gyflwyno mewn tri sesiwn.

Sesiwn y Bore am 10am

Sesiwn y Pnawn am 2pm a

Sesiwn yr Hwyr am 6pm.

Cliciwch yma i ddarllen y datganiad llawn

Cliciwch yma i ddarllen mwy am Eisteddfod Rithiol Powys 2021

 

c

Rhestr Testunau

Mae Rhestr Testunau Eisteddfod Powys Rithiol 2021: Rhestr Testunau

c

Rheolau Cystadlu

Mae Rheolau Cystadlu eisteddfod Rithiol Powys 2021 ar gael yma: Rheolau Cystadlu

c

Amserlen Cystadlu

Eisteddfod Powys Rithiol:

Amserlen Sesiwn y Bore a'r P'nawn

Amserlen Sesiwn Yr Hwyr

 

c

Hanes yr Eisteddfod

Mae nifer o straeon am hynt a helynt Eisteddfod Powys ar gael ar dudalen:
Hanes yr Eisteddfod

c

Canlyniadau

Cewch wybod pwy aeth â hi ar bob cystadleuaeth drwy glicio yma:
Canlyniadau

c

Gwobr Llanbrynmair

Mae Cymrodoriaeth Eisteddfod Talaith a Chadair Powys yn lansio Cystadleuaeth Lenyddol arbennig iawn. Mwy o wybodaeth ar gael drwy glicio yma:
Gwobr Llanbrynmair

 

 


o

Amseroedd Rhagbrofion

Manylion yn fuan

Cysylltu

 • Cymrodoriaeth Talaith a Chadair Powys

  Edwin Hughes
  Gwytheyrn,
  Pennant,
  Llanbrynmair,
  Powys
  SY19 7BH
  Ffȏn: 01650 521203

  Ebost: eisteddfodpowys@outlook.com

Oriel lluniau

 • Sponsor 1

Newyddion

 • DATGANIAD
 • Mewn cyfarfod o Bwyllgor Gwaith Cymrodoriaeth Eisteddfod Talaith a Chadair Powys a gynhaliwyd ar lein Ddydd Sadwrn, Hydref 24ain 2020, wedi trafodaeth drylwyr ynglŷn â’r sefyllfa yn ymwneud â pandemig Covid 19, penderfynwyd gohirio Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Rhosllannerchrugog a’r Cylch 2020, oedd i fod i gael ei chynnal yn Y Stiwt ar Orffennaf 16eg a’r 17eg 2021 am flwyddyn arall. Felly gobeithiwn ei chynnal yn 2022.

  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth