Eisteddfod Powys 2023

Eisteddfod Talaith A Chadair Powys Edeyrnion A Phenllyn 2023

Ysgol Godre’r Berwyn
Y Bala
Hydref 27 – 28, 2023

 

Croeso'r Cadeirydd

Pwy feddyliai nôl yn 1991, pan ddaeth Eisteddfod Talaith Powys i’r Bala gyntaf, y byddai un o’r macwyaid bach (gwalltog!) 10 oed yn Gadeirydd ar y pwyllgor gwaith yn ystod ymweliad yr Eisteddfod â’r dref yn 2023! Ond ie, wir i chi, y fi ydio ac, fel cael fy newis i fod yn facwy, braint aruthrol yw cael bod yn gadeirydd a hynny ar dîm gweithgar a brwdfrydig iawn. Yr ydym yn Edeyrnion a Phenllyn wedi hen arfer gwahodd eisteddfodau atom, a’r ddwy ardal wedi gwesteio Eisteddfod Talaith Powys ar nifer o achlysuron. Ond, yn wahanol i’r gorffennol, y tro hwn yr ydym wedi penderfynu uno i rannu ein profiadau a’n brwdfrydedd gyda’n gilydd fel y gallwn drefnu chwip o Eisteddfod gofiadwy.

 

Ardal Glyndŵr, ardal y Pethe a Llwyd o’r Bryn; ardal Tecwyn Lloyd, O.M. a Syr Ifan ab Owen Edwards, ac ardal sefydlu’r Urdd; ardal Thomas Charles, Betsi Cadwaladr, Michael D. Jones, Gerallt Lloyd Owen, Bob Tair Felin a Tom Ellis. Dyma ardal y Ddyfrdwy, Y Berwyn, Yr Aran, Yr Arenig, Llyn Tegid a llawer, llawer iawn mwy. Oes, mae yna gyfoeth o hanes a diwylliant yn perthyn i ardaloedd Edeyrnion a Phenllyn, ac mae yna frwdfrydedd, a phositifrwydd yn perthyn i’r bobl.

Mae byddin fach o wirfoddolwyr egnïol eisoes yn gweithio’n galed iawn i sicrhau bod trefniadau mewn lle ac mae rhaid i mi fanteisio ar y cyfle yma i ddiolch yn ddiffuant i bob un ohonynt sydd wedi neilltuo eu hamser i drefnu cyfres o ddigwyddiadau yn enw Eisteddfod Powys.

 

Er i drefniadau gwesteio’r Eisteddfod ddechrau nôl yn 2020, braf iawn ydi cael gweld ffrwyth llafur misoedd (a sawl blwyddyn!) o drefnu’n dod i’r amlwg gyda seremoni’r cyhoeddi. Rhaid cofio hefyd nad oes angen bod ofn mentro a mabwysiadu ffyrdd newydd o wneud pethau, a moderneiddio rhai elfennau o gynnal Eisteddfod. Os nad ydym yn fodlon trio sut y gwyddom a fydd rhywbeth yn llwyddiannus ai peidio? Braf felly fydd cael gweld a mwynhau rhai elfennau
cyfoes, newydd mewn lle fis Hydref 2023. Gobeithio’n fawr y byddwch yn eu croesawu.

Diolch unwaith eto i bawb sydd ynghlwm â threfniadau’r Eisteddfod, a diolch am y gefnogaeth, boed hynny drwy bresenoldeb neu rodd o wobr. Mwynhewch y paratoi ac mi welwn ni chi yn yr Eisteddfod ymhen blwyddyn!

 

O. Rhys Evans
Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith (Hydref 2022)

 

Rhestr Testynau

Rhestr Testynau Eisteddfod Powys 2023 (pdf)