Eisteddfod Rithiol Powys 2021

Eisteddfod hynaf Cymru'n troi'n ddigidol

Mae’r ymateb wedi bod yn syfrdanol ar gyfer Eisteddfod Powys Rithiol 2021, gyda bron i 1200 o eitemau ar draws yr adrannau.

 

Diolch i bawb sydd wedi cystadlu, a diolch am amynedd yr holl athrawon, rheini a phawb fu’n llenwi ffurflenni cais. Nid hawdd oedd uwch-lwytho fideos gyda safon y signal gwe mewn rhai mannau o Faldwyn! ‘Da ni gyd wedi dysgu sgiliau cyfrifiadurol newydd yn ystod y broses yma dwi’n meddwl!

 

Mae’n tîm o feirniaid profiadol wedi bod yn brysur yn pori trwy’r ymgeisiadau ac yn recordio’u beirniadaethau. Gallwn gadarnhau y bydd hon yn chwip o ‘steddfod.

 

Gwyliwch y ‘steddfod yn fyw ar Sianel You Tube Eisteddfod Powys wrth i Eisteddfod hynaf Cymru troi’n ddigidol!

Neu gallwch deipio https://tinyurl.com/EisteddfodPowys i mewn i porwr eich cyfrifiadur ac fe ddaw a chi i’r man cywir i wylio.


Dydd Sadwrn, Gorffennaf y 10fed yw’r diwrnod mawr, a bydd yr Eisteddfod yn cael ei gyflwyno mewn tri sesiwn.

 

Sesiwn y Bore am 10am

Sesiwn y Pnawn am 2pm a

Sesiwn yr Hwyr am 6pm.

 

Amserlen Sesiwn y Bore a'r P'nawn

Amserlen Sesiwn Yr Hwyr

 


Hiraethu am ‘Steddfod mewn neuadd bentre’?

Gweld isho’r wefr o berfformio a chystadlu? Awchu am gael trafod pwy gafodd cam gan y beirniad? Brysiwch i gefn y cwpwrdd i nol eich dillad gore – mae ‘Steddfod Powys Rithiol ar y ffordd! Pwy feddylie y byddai ‘Steddfod hynaf Cymru’n troi’n ddigidol? Darlledir yr Eisteddfod Powys Rithiol gyntaf erioed ar Ddydd Sadwrn, Gorffennaf 10fed 2021 ar YouTube.

 

Bydd y Rhestr Testunau a manylion cystadluar gael o Ebrill 26ain ar wefan Eisteddfod Powys: www.eisteddfodpowys.com ac ar wefan Cymdeithas Eisteddfodau Cymru. Mae bob math o gystadlaethau- rhywbeth at ddant pawb, i blant, teuluoedd, oedolion, dysgwyr a busnesau- rhai traddodiadol a rhai dipyn mwy gwirion!Am gyfle i ennill gwobrau ariannol a’r clod o fod yn rhan o’r ‘Steddfod Taleithiol Rithiol gyntaf yng Nghymru – ewch ati i gystadlu.Dyddiad cau ar gyfer anfon eich gwaith cartref neu fideo o’ch perfformiad llwyfan yw Dydd Gwener yr 11eg o Fehefin. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Rhestr Testunau

Rhestr Testunau Eisteddfod Powys Rithiol 2021 ar gael yma

 

Rheolau Cystadlu

Rheolau Cystadlu Eisteddfod Powys Rithiol 2021