Pwy gafodd wobr a phwy gafodd gam!

Canlyniadau Eisteddfod Powys Rithiol 2021 - cliciwch yma

 

  • Bu cystadlu brwd yn ystod y deuddydd, gyda’r beirniaid yn nodi safon uchel nifer o’r cystadlaethau. Ni allodd storm ar y nos Sadwrn amharu ar y cystadleuwyr a’u perfformiadau na mwynhad y gynulleidfa. Cafwyd teilyngdod ym mhob un o’r seremonÏau. Ar y dydd Gwener enillydd y Tlws dan 25 oed oedd Iestyn Tyne o Boduan a chipiwyd y Goron gan Karina Wyn Dafis o Lanbryn-mair. Yna ar y dydd Sadwrn gwelwyd Maria Haines o Langollen yn derbyn Tlws y Dysgwyr, Anwen Pierce o Bow Street yn fuddugol yng nghystadleuaeth y Gadair a Lois Llywelyn Williams o Forfa Nefyn yn derbyn y Tlws Drama. Ar y bore Sadwrn, oherwydd y glaw, ail-agorwyd yr Orsedd yn Neuadd Oliver Jones, Dolywern. Yn ystod y seremoni urddwyd Huw Ceiriog yn Dderwydd Gweinyddol ac unarddeg o aelodau newydd, wyth i’r wisg werdd, dau i’r wisg las ac un i’r wisg wen.

    Cliwch ar y ddolen i weld holl ganlyniadau'r Eisteddfod ar ffurf PDF:
    Rhestr Testunau 2014

  • Gwybodaeth yma yn fuan....

  • Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.