Digwyddiadau

CYHOEDDI EISTEDDFOD TALAITH A CHADAIR POWYS RHOSLLANNERCHRUGOG A’R CYLCH 2020 (Eisteddfod dathlu Deucanmlwyddiant Eisteddfod Powys)


Cynhelir y Seremoni Ddydd Sadwrn, Mehefin 15fed 2019. Ail-agorir yr Orsedd am 3.00 o’r gloch yng Nghylch yr Orsedd.

Dymunir i’r Beirdd a holl aelodau’r Gymrodoriaeth, aelodau’r Pwyllgor a’r gwahoddedigion i ymgynnull yn brydlon am 1.00 o’r gloch yn Y STIWT, RHOSLLANNERCHRUGOG, LL14 1RB Bydd yr Orymdaith yn cychwyn am 2.15.

 

Dewch i gyd i gefnogi gweithwyr diwyd Y Rhos.

 

Gwrtheyrn(Cofiadur)
EISTEDDFOD TALAITH A CHADAIR POWYS DYFFRYN BANW 2019


Dydd Gwener a Dydd Sadwrn, Gorffennaf 12fed a’r 13eg 2019

 

SEREMONI’R CORONI

 

Cynhelir y seremoni yng Nghanolfan Banw am 7.00 o’r gloch, Nos Wener, Gorffennaf 12fed 2019.

 

Dymunir i’r Beirdd a holl aelodau’r Gymrodoriaeth, aelodau’r Pwyllgor a’r gwahoddedigion i gyd i ymgynnull yn brydlon am 6.00 o’r gloch yn y babell ar y maes, Byddwch yn brydlon, os gwelwch yn dda.

 

SEREMONI AIL-AGOR YR ORSEDD

 

Cynhelir y seremoni yng Nghylch yr Orsedd yng Nghanolfan y Banw Fore Sadwrn, Gorffennaf 13eg 2019 am 9.30 o’r gloch.

 

Dymunir i’r Beirdd a holl aelodau’r Gymrodoriaeth, aelodau’r Pwyllgor a’r gwahoddedigion i gyd i ymgynnull yn brydlon am 8.30 o’r gloch yn y babell ar y maes. Byddwn yn derbyn aelodau newydd o Ddyffryn Banw i’r Orsedd. Cynhelir y Seremoni yn y neuadd os bydd y tywydd yn anffafriol

 

SEREMONI’R CADEIRIO

 

Cynhelir y seremoni yng Nghanolfan Banw Brynhawn Sadwrn, Gorffennaf 13eg 2019 am 3.00 o’r gloch.

 

Dymunir i’r Beirdd a holl aelodau’r Gymrodoriaeth, aelodau’r Pwyllgor a’r gwahoddedigion i gyd i ymgynnull yn brydlon am 2.00 o’r gloch yn y babell ar y maes. Byddai’n dda gweld nifer dda o Aelodau’r Orsedd yn besennol.

 

Gwrtheyrn(Cofiadur)
CYHOEDDI EISTEDDFOD TALAITH A CHADAIR POWYS DYFFRYN BANW 2019


Cynhelir y Seremoni Ddydd Sadwrn, Gorffennaf 14eg 2018. Ail-agorir yr Orsedd am 2.00 o’r gloch yng Nghylch yr Orsedd yn Llangadfan. Bydd Seremoni fer yn dilyn i ddadorchuddio cofeb i’r Prifardd Emrys Roberts ar fur Ysgol Banw, wedi ei threfnu gan Gymdeithas Hanes Dyffryn Banw.


Dymunir i’r Beirdd a holl aelodau’r Gymrodoriaeth, aelodau’r Pwyllgor a’r gwahoddedigion i gyd i ymgynnull yn brydlon am 1.00 o’r gloch yng Nghanolfan Dyffryn Banw.


Dewch i gyd i gefnogi gweithwyr diwyd Dyffryn Banw.


Gwrtheyrn(Cofiadur)